Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Vnitřní nemoci
LF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Všeobecná sestra
FZV jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 50
Všeobecná sestra
FZV jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 30
Všeobecné lékařství
LF jednooborové prezenční magisterský MUDr. 6 220
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
PdF dvouoborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 30
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
PdF dvouoborové prezenční bakalářský Bc. 3 40
Vychovatelství
PdF jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 20
Vychovatelství
PdF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 20
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
PdF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 25
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
PdF dvouoborové prezenční bakalářský Bc. 3 40

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok