Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Algebra a geometrie
PřF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Analytická chemie
PřF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20
Analytická chemie
PřF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4 (Dle počtu vyhlášených disertačních témat na aktuální akademický rok.)
Anatomie, histologie a embryologie
LF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Andragogika
FF jednooborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 45
Andragogika
FF dvouoborové prezenční bakalářský Bc. 3 45
Andragogika
FF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 41
Andragogika - čtyřletý
FF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Andragogika - čtyřletý
FF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4
Andragogika v profilaci na personální management
FF jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 47

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok