Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Anglická a americká literatura
FF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 3
Anglická a americká literatura
FF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 3
Anglická filologie
FF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 82
Anglická filologie
FF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 31
Anglická filologie
FF dvouoborové prezenční bakalářský Bc. 3 167
Anglická filologie
FF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 24
Anglický jazyk - čtyřletý
FF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4
Anglický jazyk - čtyřletý
FF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
PdF dvouoborové prezenční bakalářský Bc. 3 65
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
PdF dvouoborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 20

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok