Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad
FF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 50
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
FF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20
Anorganická chemie
PřF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20
Anorganická chemie
PřF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Aplikace matematiky v ekonomii
PřF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 30
Aplikovaná chemie
PřF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 40
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
PdF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 15
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
PdF jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 15
Aplikovaná ekonomická studia
FF dvouoborové prezenční bakalářský Bc. 3 101
Aplikovaná ekonomická studia
FF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 15

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok