Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Aplikovaná fyzika
PřF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 10
Aplikovaná fyzika
PřF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 10
Aplikovaná fyzika
PřF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Aplikovaná fyzika
PřF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4
Aplikovaná informatika
PřF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 100
Aplikovaná informatika
PřF jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 100
Aplikovaná informatika
PřF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 35
Aplikovaná matematika
PřF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Aplikovaná statistika
PřF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 20
Aplikovaná tělesná výchova
FTK jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 20

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok