Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol
PdF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
PřF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
PřF dvouoborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (jednooborové)
PřF jednooborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2
Učitelství fyziky pro střední školy
PřF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 15
Učitelství fyziky pro střední školy
PřF dvouoborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 15
Učitelství geografie pro střední školy
PřF dvouoborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2
Učitelství geografie pro střední školy
PřF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy
PřF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
PdF dvouoborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 30

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok