Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
PdF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 40
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
PdF dvouoborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 15
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
PdF jednooborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 25
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
PdF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 25
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
PdF jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 15
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol
PdF dvouoborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 50
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol
PdF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 80
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
PdF jednooborové kombinovaná magisterský Mgr. 5 45
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
PdF jednooborové prezenční magisterský Mgr. 5 60
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika
PdF jednooborové prezenční magisterský Mgr. 5 30

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok