Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Aplikovaná tělesná výchova
FTK jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 15
Aplikovaná tělesná výchova
FTK jednooborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 15
Aplikovaná tělesná výchova
FTK jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 15
Aplikované pohybové aktivity
FTK jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 20
Aplikované pohybové aktivity
FTK jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 25
Aplikované pohybové aktivity
FTK jednooborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 15
Aplikované pohybové aktivity
FTK jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 15
Archeologie
FF jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 20
Archeologie
FF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 19
Archeologie
FF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 13

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok