Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Zoologie
PřF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Zoologie
PřF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4
Zubní lékařství
LF jednooborové prezenční magisterský MDDr. 5 100
Žurnalistika
FF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 81
Žurnalistika
FF dvouoborové prezenční bakalářský Bc. 3 70

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok