Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)
PdF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4 4
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání
PdF dvouoborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 30
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání
PdF dvouoborové prezenční bakalářský Bc. 3 50
Zdravotnický záchranář
FZV jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 25
Zobrazovací metody
LF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Zobrazovací metody
LF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4
Zoologie
PřF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 15
Zoologie
PřF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4
Zoologie
PřF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4
Zubní lékařství
LF jednooborové prezenční magisterský MDDr. 5 100

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok