Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Žurnalistika
FF dvouoborové prezenční bakalářský Bc. 3 70

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok