Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Biblická teologie
CMTF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4 3
Biblická teologie
CMTF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4 3
Charitativní a sociální práce
CMTF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 110
Charitativní a sociální práce
CMTF jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 90
Charitativní a sociální práce
CMTF jednooborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 60
Charitativní a sociální práce
CMTF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 60
Katolická teologie
CMTF jednooborové prezenční magisterský Mgr. 5 40
Mezinárodní sociální a humanitární práce
CMTF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 45
Praktická teologie
CMTF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4 3
Praktická teologie
CMTF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4 3

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok