Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Sociální a spirituální determinanty zdraví
CMTF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4 4
Sociální a spirituální determinanty zdraví
CMTF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4 4
Sociální pedagogika
CMTF jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 50
Sociální pedagogika
CMTF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 50
Sociální pedagogika
CMTF jednooborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 30
Sociální pedagogika
CMTF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 30
Systematická teologie a křesťanská filozofie
CMTF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4 3
Systematická teologie a křesťanská filozofie
CMTF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4 3
Teologická studia
CMTF dvouoborové prezenční bakalářský Bc. 3 30
Teologická studia
CMTF dvouoborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 10

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok