Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

 
Název studijního oboru
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Teologické nauky
CMTF jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 80
Teologické nauky
CMTF jednooborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 40
Učitelství náboženství pro základní školy
CMTF dvouoborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 40

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok