Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Algebra a geometrie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, doktorské
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Kühr Jan, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

V závislosti na specializaci na algebru nebo geometrii studium zahrnuje matematické disciplíny jako univerzální algebra, teorie svazů, uspořádané grupy, matematická logika, topologie, algebraická geometrie, projektivní geometrie, klasická diferenciální geometrie, diferencovatelné variety.

Profesní profily absolventů

Absolvent má hluboké znalosti v oblasti své specializace, je připraven pro uplatnění, ve výzkumu i v doktorském studiu.

Požadavky na přijetí

Ukončené magisterské studium matematiky. Přijímací pohovor.

https://kag.upol.cz/zajemcum-o-studium/

Vzdělávací cíle oboru

Absolvent získá hluboké znalosti ve vybraných oblastech algebry a/nebo geometrie a je připraven na samostatnou vědeckou práci.

Profil absolventa

Absolvent má hluboké znalosti v oblasti své specializace, je připraven pro uplatnění ve výzkumu.

Předpoklad uplatnitelnosti

V akademické sféře, v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Možné pracovní pozice

V akademické sféře, v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Zpět