Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Korejština pro hospodářskou praxi

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 35
Studium garantuje Park Seong Whoe, prof. PhD.

Anotace

Jednooborový bakalářský studijní program Korejština pro hospodářskou praxi se skládá ze dvou modulů - jazykového a ekonomického. Jazykový modul poskytuje širokou škálu předmětů, které se zaměřují na zvládnutí moderního korejského jazyka. Zároveň tento modul poskytuje základní informace o korejské kultuře, geografii a ekonomice. Předměty modulu ekonomického nabízí vzdělání v oborech jako makroekonomie, mikroekonomie, finančnictví, management, marketing, právo a další

Profesní profily absolventů

Absolvent bakalářského studijního oboru Korejština pro hospodářskou praxi získá po šesti semestrech intenzívní jazykové výuky dobrou znalost korejského jazyka, dosahující minimálně stupně N3 v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce Korean-Language Proficiency Test. Má též dobrý přehled o korejské literatuře, dějinách, korejské kultuře a současné společnosti.

Kvalita získaných jazykových schopností a poznatků mu umožňuje uplatnění v širokém spektru odborné praxe: ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách a kulturních institucích jako odborný poradce, korejsky hovořící asistent atd.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Písemný Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Žadatel by měl ovládat anglický jazyk na úrovni maturitní zkoušky.

http://kas.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem oboru je, aby si absolventi osvojili korejský jazyk na úrovni 4 až 5 korejské zkoušky TOPIK. Studenti by měli také získat dobrý přehled o korejské kultuře, společnosti, geografii, ekonomice a zároveň o základech ekonomických disciplín, což jim umožní najít uplatnění především ve firmách (i korejských), státních institucích či jako překladatelé a tlumočníci. Zároveň by studenti měli být jazykově a znalostně vybaveni pro navazující magisterské studium souvisejících oborů, například i v Koreji.

Profil absolventa

Absolvent oboru Korejština pro hospodářskou praxi získá po šesti semestrech intenzivní jazykové výuky dobrou znalost korejského jazyka pro běžnou konverzaci ale i firemní a obchodní účely. Znalost korejského jazyka absolventa odpovídá úrovni 4 až 5 v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce TOPIK. Absolvent se zároveň dobře orientuje v korejských reáliích a současné společnosti a má dobré základy v ekonomických disciplínách.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru má jazykové a odborné znalosti, aby se uplatnil ve firmách, státních institucích či jako tlumočník a překladatel. Díky orientaci oboru na korejské prostředí bude absolvent vhodným kandidátem na pozice v korejských firmách v ČR, Evropě nebo v Koreji.

Možné pracovní pozice

Korejsky hovořící asistent ve firmě, překladatel, tlumočník, oddělení HR nebo marketingu v korejské či jiné firmě, práce ve firmách či organizacích v Koreji, práce v turistickém ruchu.

Zpět