Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nizozemská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, navazující magisterské
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 7
Studium garantuje Engelbrecht Wilken, prof. Dr. cand. litt.

Anotace

Studijní program je určen zejména absolventům bakalářského studia nizozemštiny, kteří by se chtěli zaměřit na působení v hospodářské sféře či v zastupitelských orgánech EU. Úspěšní absolventi získávají všechny potřebné předpoklady pro pokračování na postgraduální úrovni.

Profesní profily absolventů

Absolvent má výborné aktivní znalosti nizozemského jazyka na úrovni C1 až C2, má dobrý přehled o nizozemské a vlámské ekonomické geografii a nizozemské a vlámské společnosti a má všeobecné předpoklady pro pokračování ve studiu na postgraduální úrovni. Absolventi se orientují v terminologii odborné nizozemštiny a rovněž umí překládat texty podnikatelského charakteru,

mohou se uplatnit zejména v domácích či zahraničních podnicích v obchodní a v podnikatelské sféře.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Ústní pohovor (UP) - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 normostran předloží uchazeč elektronicky na adresu katedry nejpozději jeden pracovní den před přijímací zkouškou spolu se seznamem přečtené literatury.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží navíc u pohovoru i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://www.niz.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Obsahem studia je prohloubení teoretických i praktických znalostí nizozemského jazyka na úroveň C1 až C2. Studenti získají nejen dobrý přehled o ekonomické geografii Nizozemska a Vlámska, ale také celkově o specifikách nizozemské jazykové oblasti. Nedílnou součástí studia je další vzdělávání v oblasti odborného překladu a tlumočení do nizozemštiny. Studijní program si student může doplnit o studium učitelské způsobilosti.

Profil absolventa

Absolvent má výborné znalosti nizozemského jazyka na úrovni C1 až C2, má dobrý přehled o nizozemské a vlámské ekonomické geografii a nizozemské a vlámské společnosti včetně specifik hospodářství této jazykové oblasti, orientuje se v terminologii odborné nizozemštiny a rovněž umí překládat texty podnikatelského charakteru.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi Nizozemské filologie pracují v českých i mezinárodních podnicích či institucích v ČR i v zahraničí, na ministerstvech, na velvyslanectvích a v různých institucích EU. Vzhledem k možnosti rozšíření studia o Studium učitelské způsobilosti najdou uplatnění i ve školství.

Možné pracovní pozice

Absolventi navazujícího magisterského studia se uplatní především na pozicích středního nebo vyššího podnikového managementu tuzemských či zahraničních firem, v kulturních či vzdělávacích institucích nebo na zahraničních zastupitelstvích.

Zpět