Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Praktická nizozemská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Engelbrecht Wilken, prof. Dr. cand. litt.

Anotace

Jde o nedávno akreditované dvouoborové studium, které reaguje na požadavky trhu práce a nahrazuje dříve nabízené studium Nizozemská filologie. Základní předměty jsou stejné s jednooborovou variantou. Dvouoborová verze je zaměření víc filologicky - teoretická průprava v základních lingvistických disciplínách. Ideální je kombinace s dalším filologickým oborem, vhodné jsou ale i ostatní obory.

Profesní profily absolventů

Absolvent má výborné aktivní znalosti nizozemského jazyka na úrovni B1 až B2. Má dobrý přehled o nizozemské a vlámské literatuře a kultuře a má všeobecné předpoklady pro pokračování ve studiu na magisterské úrovni. Absolvent dvouoborového studijního programu Praktická nizozemská filologie se výborně vyzná ve filologické a literární terminologii nizozemštiny, umí samostatně pracovat s texty filologického a literárního charakteru.

Absolventi se mohou uplatnit zejména v domácích či zahraničních institucích v kulturní sféře či v cestovním ruchu na úrovni středního managementu.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů v kombinaci s druhým oborem (tj. nejméně 90 ECTS kreditů pro Praktickou nizozemskou filologii), složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

SPF - Test studijních předpokladů na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a sociálně-vědných disciplínách.

http://www.niz.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem oboru je vybavit studenta nejen výbornou znalostí nizozemštiny (úroveň B2). Má dobrý přehled o nizozemské a vlámské literatuře a kultuře a má všeobecné předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Profil absolventa

Absolvent má výborné aktivní znalosti nizozemského jazyka na úrovni B2 Evropského referenčního rámce, má dobrý přehled o dějinách, literatuře, kultuře Nizozemska a Vlámska, výborně se orientuje ve filologické a literární terminologii nizozemštiny, umí samostatně pracovat s texty filologického a literárního charakteru.

Předpoklad uplatnitelnosti

Vzhledem k stále rostoucí hospodářské a kulturní spolupráci Nizozemska a Vlámska se zeměmi střední Evropy je o absolventy se znalostí nizozemštiny velký zájem - především v domácích či zahraničních firmách, v kulturní oblasti či v cestovním ruchu.

Možné pracovní pozice

Absolventi se mohou uplatnit zejména v domácích či zahraničních institucích v kulturní sféře či v cestovním ruchu na úrovni středního managementu.

Zpět